O nás

Mgr. Zuzana Bůšková

Klinická logopedie


TELEFONNÍ ČÍSLO

+420 776 793 791


Logopedie Břeclav

Naše ordinace klinické logopedie poskytuje komplexní logopedickou diagnostiku a terapii osobám s narušenou komunikační schopností.

Od září 2022 jsme poskytovatelé zdravotních služeb v odbornosti 903 klinická logopedie.


Odborný profil Mgr. Zuzany Bůškové

Atestační zkouška složena v roce 2018

2022

Terapie orální pozice

2022

Neurogenní poruchy komunikace u dospělých

2022

Základy zdravotnické legislativy

2022

Kurz Koktavost I, II

2021

Neuro - vývojová stimulace Marjy Volemanové

2021

Úvod kurzu Neuro-vývojová stimulace

2021

Temporomandibulární kloub

2019

Raná intervence dětí do 3,6 let

2018

Vývojová dysfagie

2018

Bilingvismus a multilingvismus

2018

Vyšetřovací testy v klinické logopedii

2017

Prvky senzorické integrační terapie v logopedické praxi

2017

Klinická neurologie pro klinické logopedy

2017

Afaziologie A

2017

Základy zdravotnické legislativy

2016

Koktavost a breptavost

2016

Vývojová dysfázie

2016

Palatolalie

2016

Dyslalie

2016

Vady a poruchy sluchu

2016

Afázie II

2016

Neodkladná první pomoc

2016

K-Taping Logopadie-Therapeutin

2016

Terapie orální pozice

2016

Možnosti Bobath konceptu při poruchách ústní motoriky

2015

Afázie

2015

Poruchy hlasu

2015

Koktavost a breptavost - terapie

2021

Koktavost a breptavost - diagnostika

2015

Poruchy polykání

2015

Poruchy polykání a myofunkční terapie

2015

Myofunkční terapie

2015

Diagnostika a liečba neurogénnej dysfágie s ťažiskom na dysfágiupo NCMP